Växel: 016-551 24 50 info@annsam.se

Intresseanmälan för sommaruppdrag

Nedan kan du anmäla dig för AnnSams sommaruppdrag, det kan vara på heltid, deltid eller bara extrapass för att dryga ut kassan. Vi kommer kontakta dig i god tid innan sommaren för att planera dina sommaruppdrag! 

Välj Sommaren 2024 i formuläret nedan under rubriken ”Jag kan börja jobba om”.

AnnSam erbjuder:

 • Personlig kontakt och service.
 • Konkurrenskraftiga löner.
 • Timlön som utbetalas månadsvis eller var 14:e dag.
 • Tjänstepensionslösning.
 • Möjlighet till löneväxling.
 • Semesterersättning.
 • OB-ersättning.
 • Sjuklön.
 • Reseersättning vid arbete på annan ort.
 • Boende i samband med uppdraget.
 • Försäkring under ditt arbete.
 • Arbeta som underkonsult via eget bolag.
 • Den inskolning du behöver för att känna dig trygg.